Beolab 18

An icon is reborn

Beolab 17

A transformation artist

David Lewis 1939-2011

By Torsten Valeur

November 9, 2011

Curriculum Vitae
of David Lewis


of Torsten Valeur


 


David Lewis r.i.p

En stor designmester er død.

 

Det er en stor sorg at vi ikke har David blandt os mere. Efter kort tids sygdom uden smerter døde David Lewis den 8. november omgivet af sin familie. Han var så frisk af sind og fuld af appetit på alt det han var i gang med, at det er umuligt for os at fatte at han nu pludselig er gået bort.

 

David har fyldt meget på tegnestuen og det gør han stadig. Han var lige til det sidste meget engageret i vores projekter med sin egen helt naturlige sprudlende kreativitet og virkelyst. Han kunne vende tingene på hovedet og jagte den endnu usete løsning. Han kom med en altid ungdommelig lyst til at forandre konventionerne og prøve nye veje lige til det sidste. Han spurgte aldrig "hvorfor" men altid "hvorfor ikke". Vi havde det store privilegium at være hans team. Han gjorde det virkelig værd for os at være designere.

 

At arbejde her på tegnestuen var som at være hos en mester, men vi var ikke mesterens slaver. Vi havde alle hver vores projekter og vores egne områder som vi gik til med ildhu og hjerteblod. Men David var med i alt og hans holdninger prægede det hele. Holdninger som vi har taget til os som vores egne. Det var Davids ønske at tegnestuen skulle fortsætte efter ham. Vi vil gøre vores yderste for at det sker i Davids ånd.

 

David var på mange måder et meget privat menneske, men han var især et varmt og nærværende menneske på tegnestuen. Man kunne mærke ham når han var til stede. Vi kunne grine sammen af absurditeter og brokke os over forhindringerne.

 

Vores varmeste tanker og medfølelse går til Davids kone Marianne og deres to børn Sine og Mark og alle deres børnebørn.

 

David har i sit lange virke som designer skabt en række fremragende design ikoner kendt over hele verden. Æret være hans minde!

 

På vegne af hele tegnestuen

Torsten Valeur

 

 

A great design master is dead.

It is a great sorrow that David is no longer among us. After a short period of illness David Lewis died peacefully on November 8, surrounded by his family. His mind was so fresh and full of zest for everything he was doing, therefore it is impossible for us to comprehend and accept that he has suddenly passed away.

David was the man of the studio and he still is. He was always very involved in our projects with its own all-natural sparkling creativity and dynamism. He could turn things upside down and chase the yet unseen solution. He came with an ever-youthful desire to change the conventions and try new ways to the very end of a design process. He never asked "why" but always "why not". We had the great privilege to be his team. He made it really worthwhile for us to be designers.

To work here in the studio was like being with a champion, but we were not the master's slaves. We all had our own projects and our own areas that we worked with dedication. David was involved in everything and his views had an immense impact on us. We have transformed his attitudes to our own. It was David's wish that the studio should continue after him. We will do our utmost to let it be in David's spirit.

David was in many ways a very private man, but we could really feel his presence and warmth when he was in our studio. We were able to laugh together over absurdities and complain about the obstacles.

Our warmest thoughts and condolences go to David's wife Marianne and their two children, Sine and Mark and all their grandchildren.

David has in his long career as a designer created numerous excellent design icons known worldwide. All honour to his name!

On behalf of the entire studio
Torsten Valeur

 
David Lewis Designers ApS Blegdamsvej 28D
2200 København N
Denmark
T +45 33 13 69 35